Om Henrik

Om mig

Välkommen till leg. sjukgymnast Henrik Abelson.


Till mig är alla välkomna oavsett ålder, aktivitetsnivå eller andra förutsättningar. Jag erbjuder en modern rehabilitering och behandling baserad på den senaste forskningen och många års erfarenhet som sjukgymnast. Efter noggrann undersökning lägger vi tillsammans upp en plan för din rehabilitering med hänsyn tagen till dina besvär och din målsättning.


Jag erbjuder både individuell behandling och gruppbehandling. Här finns två behandlingsrum, ett fullutrustat gym samt varmvattensbassäng att tillgå.


Min legitimation som sjukgymnast erhöll jag 1998 efter studier vid Lunds universitet. Jag har flertalet vidareutbildningar: bland annat en basic examen i OMI (2018), advanced examen i OMI (2022), idrottsmedicin för läkare 30 hp C-nivå, manuella undersöknings- och behandlingstekniker, akupunktur samt dry needling. Jag erbjuder också stötvågsbehandling.


Innan jag startade egen mottagning arbetade jag många år på Ljungby Lasarett med främst ortopediska skador och sjukdomar. Parallellt med arbetet på lasarettet och på min egna mottagning har jag under många år arbetat som sjukgymnast åt IF Troja-Ljungbys A-lag.


Till mig kan du tryggt vända dig oavsett om det gäller bedömning och behandling av akuta skador eller rehabilitering efter skador, sjukdomar och operationer.


Väl mött!