Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling eller shockwave therapy är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som har effekt på en mängd olika skador och besvär i kroppens senor och muskler. Den forskning som är gjord visar på mycket goda resultat vid behandling av bl a långdragna besvär som plantarfascit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge och axelbesvär.Historik


Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom så kallade muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär i muskelsenor, sk tendinopatier, som de senaste femton åren framgångsrikt behandlats med stötvågsbehandling. Man har även funnit bevis för att frakturläkning och läkning av hudskador/bensår främjas av behandlingen.Hur fungerar stötvågsbehandling?


Metoden jag använder kallas för "radial stötvågsbehandling", och förkortas på engelska rESWT. Genom en applikator går stötvågor, som uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag, ned i vävnaderna. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Behandlingen ger även ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny inflammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation. Vid besvär med sk kalkinfällning i muskelsena, har man kunnat visa att stötvågorna bryter ned kalket som då kan föras bort på naturlig väg.Hur går en behandling till?


Innan stötvågsbehandling påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs alltid en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa rätt behandlingsdiagnos.


Behandlingsprocedur

Från en kompressor genereras sk pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ. Ett kontaktgel mellan hud och applikator används för att underlätta spridningen av impulserna/slagen.


Hur lång tid tar en stötvågsbehandling och hur många behandlingar rekommenderas?

Man räknar antalet impulser/stötar som apparaturen ger. 1000-5000 slag/behandling är vanligt beroende på vad som behandlas. Själva behandlingen tar ca 5-10 min.


En behandling per vecka är en vanlig dos. Vanligtvis behövs 2-5 behandlingar för att få ett mer bestående och tillfredsställande resultat.


I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men misströsta inte. Stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår också efter avslutad behandling.Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling


Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling.

Man bör inte heller samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet inte kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering.

Antiinflammatorisk medicin skall inte ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.


Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.Hur känns behandlingen?


Stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform och kan av vissa upplevas som något smärtsam men skall vara uthärdlig. Obehaget upphör dock så fort behandlingen avslutas.

 

Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.